I Danmark eksisterer der mange gakkede regler som har en grænseoverskridende og direkte indblanding i folks frie valg.

Vi politikere skal behandle borgerne som myndige, ansvarsfulde og frie mennesker.

Et eksempel på dette er når regeringen indfører et nyt krav om at man skal benytte hjelm under kørsel på el-løbehjul og de facto er med til at lukke endnu et erhverv. Alt imens at det er fuldt lovligt at kører på cykel uden hjelm.

Jeg ønsker ikke at borgernes private liv på denne måde bliver reguleret og gjort til politik, slet ikke når der hvert år bliver indført flere og flere åndssvage regler, der er med til at begrænse vor alles frihed. Vi, politikere, skal have mere tillid til at borgerne selv er ansvarlige og kan tænke selv.