Hvorfor er jeg negativ mod et forslag, der skal imødekomme den kritik, nogle fødende har rejst, efter deres fødselsoplevelser i det danske sundhedssystem?

Det er jeg fordi jeg endnu engang synes, at vi smider nemme og dyre ressourcer efter svære problemstillinger.

Jeg har været en fødende og haft brug for 4 dages barselsophold – og jeg har været fødende og været klar til at komme hjem 3½ time efter fødslen.

Der er lige så mange fødselshistorier, som der er børn – og når politikere laver “velmenende regler” som det her, så forholder jeg mig skeptisk og vil hellere lade fagpersonalet fordele ressourcerne, efter de behov de fødende og børnene måtte have. 

Mangler der ressourcer i nogle tilfælde – så brug dem i de tilfælde. Lad være med at smøre et tyndt lag på alle. Det er den fornuftige måde at bruge pengene på og den rigtige måde at behandle mennesker på i sundhedssektoren.