Jonas Urth Jensen er folketingskandidat for Liberal Alliance, og stiller op i Nordjyllands Storkreds. Han er født og opvokset i en meget gennemsnitlig familie i Randers, men er senere flyttet til Aalborg for at studere. Jonas studerer Finansøkonom med det formål, at han vil være statsautoriseret revisor i fremtiden.

Politisk motivation

Jonas har interesseret sig for politik lige siden han begyndte på en samfundsfaglig studieretning på gymnasiet, i 2017. Efter han flyttede til Aalborg i 2021, meldte han sig hurtigt ind i Liberal Alliance Ungdom og hermed også Liberal Alliance. Han blev hurtigt meget aktiv og bidrog meget til ungdomsforeningens aktiviteter samt kampagnearbejdet forud for Kommunalvalget i 2022. I slutningen af 2021 blev Jonas formand for Liberal Alliance Ungdom Aalborg.

Det har længe været en ambition for Jonas at have en politisk karriere og være med til at gøre en forskel. Det kommende folketingsvalg er kun starten. I dag har Jonas en stor motivation til at bidrage til den liberale politiske sag og især emner som uddannelse, skattepolitik og klima er i fokus.

Mærkesager

Frit uddannelsesvalg

Uddannelse er essentielt for, at vi kan udvikle os som samfund, men det hjælper ikke, hvis folk ikke også er motiveret til at uddanne sig. Staten skal derfor ikke blande sig i, hvor de unge studerende vil uddanne sig henne, eller hvad de vil uddanne sig til. Det burde være et frit valg for den studerende. Det er essentielt for motivationen og folks tilgang til uddannelse, at de selv har friheden til at vælge.

Lavere skatter

Som sagt mange gange før, så skal borgerne selvfølgelig have lov til at beholde flere af deres egne penge. Det giver derfor ingen mening, at arbejdsløn fortsat bliver beskattet i en så ekstrem grad, som den gør i dag. Det progressive skattesystem, mere specifikt topskatten, er også med til, at vi fjerne dele af den belønning, som arbejdsgivere ellers tilbyder meget efterspurgte og kompetente medarbejdere. Det er i høj grad med til at skræmme dygtig arbejdskraft ud af Danmark og fjerner motivationen til at yde en ekstra indsats.

Atomkraft som energikilde

Atomkraft skal spille en meget større rolle i fremtidens klimakamp. Atomkraft er rent, grønt, sikkert og billigt, hvilket gør, at det er helt afgørende for den grønne omstilling. Vindmøllernes vinger er beregnet til at kunne holde i 20-30 år, hvorefter det næsten er umuligt at genbruge de stærke glasfibre som er i vingerne.

Det betyder, at affald fra vindmøller er et langt større problem end affald fra atomkraft nogensinde vil blive. Der findes allerede flere løsninger til at håndtere restprodukter fra atomkraftværker. Kraftværkerne har udviklet sig meget siden 80’erne, hvilket gør, at atomkraft snarest muligt skal finde sin plads i Danmark.

[facebook-page-plugin href=”LAnordjylland” cover=”false” facepile=”false” tabs=”timeline” cta=”false” small=”true” adapt=”true” link=”true” linktext=”” method=”sdk” height=”600px” language=”da_DK” ]

Kom til liberal valgfest i Aalborg
Tirsdag den 1. november