Michel Thrysøe

Michel Thrysøe er folketingskandidat for Liberal Alliance i Nordjylland. Han er opvokset i Kærsholm uden for Aalborg. I dag er han gift med Ai-Xuan fra Vietnam og far til Freja på 9 år. Michel stiller op som folketingskandidat for Nordjyllands Storkreds.

Uddannelse og karriere

I 2005 blev Michel færdiguddannet Datalog fra Aalborg Universitet og har siden arbejdet inden for IT-branchen, både i Danmark og i udlandet. Michel har siden 2021 været selvstændig konsulent med speciale i design og udvikling af software.

Michel har været medlem af Liberal Alliance siden 2012 og har siden 2017 være næstformand i lokalforeningen i Aalborg.

Mærkesager

Borgernes frihed

Michels drøm er at skabe et samfund, hvor alle har friheden til leve livet på egne præmisser, hvor vi selv har ansvaret for at skabe rammerne og har mulighederne for at udleve vores individuelle drømme.

Afskaffelse af logningsbekendtgørelsen

Borgernes retsstilling i samfundet skal styrkes overfor myndighederne. Alle skal have ret til at leve i samfundet uden at blive overvåget. Derfor skal logningsbekendtgørelsen afskaffes og der skal indføres meget skrappe krav til hvordan indsamlingen af data om borgerne forgår og krav om samtykke til anvendes bør skærpes markant.

Tilbagerul af mørklægningsloven

Vi skal have tilbagerullet ”mørklægningsloven” á 2013, som lægger kraftige begrænsninger på pressens og borgernes muligheder for at få indblik i de bagvedliggende beslutningsprocesser. Det er et problem for demokratiet og vi skal have genindført åbenhed i systemet, for at det alene kan holde systemet ærligt.

Lavere skatter

Økonomisk fremgang og stabilitet er selve fundamentet for at opretholde den positive udvikling, vi har i samfundet og derfor skal vi forsat forbedre forholdene for erhvervslivet. Selskabsskatten og skat på investeringer skal sænkes markant så det bliver mere attraktivt at drive virksomhed i Danmark. Det skaber nye arbejdspladser, vækst og gavner både top og bund i det danske samfund.

For lønmodtagerne skal skatten på arbejde ned. De første 7000 kr. skal være skattefrie og marginalskatten skal sænkes, så resultatet er en flad skat på 40%. Det giver en større økonomisk frihed for alle lønmodtagere. Til gavn for hele samfundet.

Drop klimanationalismen

Den grønne omstilling er et af det helt centrale emner i tiden og her skal Danmark være helt i front – men ikke med planløs vanetænkning. Vi skal skabe de grønne løsninger, som hele verden ikke blot roser, men efterligner. Vi skal i langt højere grad tænke internationalt udsyn ind i dansk klimapolitik, droppe klimanationalismen og insistere på, at grøn omstilling ikke er uforenelig med vækst og velstand. Atmosfæren er nemlig ligeglad med, om CO2’en kommer fra Danmark eller Kina.

Kom til liberal valgfest i Aalborg
Tirsdag den 1. november