Herunder kan du se hvem der har valgt at stille til vores opstillingsmøde, hvor vi skal vælge vores kandidater til europaparlamentsvalget. Mødet finder sted den 22. august 2023 kl. 18:00 – 20:00.

Læs mere om opstillingsmødet

Martin Bech

Jeg betragter mig selv som et barn af Europa – ikke mere end af Danmark – men dog betragter jeg mig selv som europæer. Jeg er af en generation hvor man uhindret har kunnet bevæge sig på tværs af de europæiske grænser, og møde andre europæere – tale om ligheder og forskelle. Det er alt sammen værdier og muligheder, som jeg ønsker at værne om. Men hvis ikke EU er i stand til at beskytte sine ydre grænser, løse udfordringer med flygtninge og migranter, lave vedkommende løsninger ift klima, miljø og grænseoverskridende kriminalitet – så risikerer vi, at disse muligheder forbliver en parentes i Europas historie.

Derfor er det vigtigt for mig, at EU reagerer på reelle udfordringer – og til gengæld blander sig uden om det meste andet – kort fortalt ønsker jeg mindre EU på langt de fleste områder – men et stærkere EU ift. bevogtning af ydre grænser, håndtering af flygtninge- og migrantstrømme og opklaring af kriminalitet. Men det er og bliver altafgørende, at national suverænitet respekteres og opretholdes. Samtidigt ønsker jeg, at det enorme bureaukrati i Bruxelles begrænses kraftigt – hvorfor stiger regningen for vores medlemskab, bare fordi Storbrittanien melder sig ud? Hvorfor skal vi sende milliarder til Bruxelles hvert eneste år, for at EU parlamentet m.fl. Så kan fordele pengene igen? De penge ville ligge meget bedre i lommerne på danske – for den sags skyld, svenske hollandske etc. – skatteydere. Når EU eksempelvis dikterer, at nu skal alle mobilopladere være ens og samtidigt, at de skal se sådan og sådan ud, ja så sparker man for det første en åben dør ind, og begrænser samtidig innovationen. Og når EU vil blande sig i hvordan vi, i danske hjem, skal fordele barslen, ja så blander man sig efter min opfattelse i noget, der ikke vedrører Bruxelles – der er ingen som helst grund til, at vi skal betale eller bidrage til den slag diktater – jeg håber at ovenstående har illustreret min tilgang til EU politik.

Jeg hedder Martin Bech og jeg er 33 år gammel. Jeg er bosat i Brønderslev og sidder i byrådet i samme kommune. Efterhånden vil jeg påstå, at jeg har en vis politisk erfaring; jeg har været medlem af byrådet i Brønderslev i godt 9 år og har desuden næsten 13 års erfaring fra regionsrådet, mange af dem som Venstremand – men vi bliver jo alle klogere med alderen. Jeg er selvstændig erhvervsdrivende og har derfor også indsigt i hvilke muligheder og begrænsninger, der er forbundet med EU’s erhvervspolitik.

Det vil være mig en stor ære at kandidere til Europa-Parlamentet for LA – dels fordi netop Europa og EU-politik altid har været en stor interesse – men ikke mindst fordi jeg mener, at der er behov for oprydning og langt mindre indblanding i europæernes hverdag. Jeg håber på din støtte.  

Carsten Normann

Opstilling til valg som EP-kandidat for Liberal Alliance, Storkreds Nordjylland

Jeg hedder Carsten Normann, bor i Hinnerup uden for Århus sammen med mine kone Anete og mine to døtre Emily og Ronja på hhv. 9 og 5 år.

Jeg stiller op til valget som EP-kandidat i Storkreds Nordjylland.

Tæt tilknytning til Nordjylland

Jeg er født og opvokset i Brønderslev, som jeg først flyttede fra, da jeg var 30 år. Jeg gik i folkeskole i Brønderslev, tog en HH på Hjørring Handelsskole, og jeg tog min Cand. Merc. i International Virksomhedsøkonomi fra Aalborg Universitet. Jeg har spillet fodbold på første holdet i Brønderslev og har også to år spillet divisionsfodbold i Hjørring. Min mor bor i Løkken, hvor jeg også har sommerhus og kommer jævnligt.

Erfaren CEO og bestyrelsesmedlem

Jeg har CEO erfaring fra øverste hylde gennem de seneste 25 år.

Blandt andet har jeg tidligere været øverste chef i REMA 1000 kæden gennem 8 år og gennem flere år var jeg CEO i en virksomhed, der hjalp iværksættere med kapital og videreudvikling.

I dag er jeg professionelt bestyrelsesmedlem i flere selskaber bl.a. er jeg formand for et stort forsyningsselskab på Fyn. Jeg har undervejs i perioder været bosiddende og arbejdet i både Polen, England og Spanien.

Politisk erfaring og baggrund

Jeg har været medlem af LA siden 2013. På det tidspunkt boede jeg i Vejle, og jeg stillede op til kommunalvalget for LA. Efter en meget aktiv og synlig kampagne lykkedes det LA at komme i byrådet med vores spidskandidat. Derefter blev jeg af parret opfordret til at stille op til folketingsvalget i 2015.

Jeg kørte et tæt parløb med spidskandidaten Mette Boch, og i 2014 og foråret 2015 førte jeg en meget aktivkampagne med kandidattræning på Christiansborg og deltagelse i diverse debatter. Jeg fik også samlet en del erhvervsfolk, der støttede mit kandidatur.

I april måned 2015 fik jeg tilbudt et spændende job, som CEO for Garant kæden og med en dater på 1 år, blev det naturlige valg, at jeg trak mig, så Henrik Dahl fik muligheden for at få min plads på stemmesedlen.
Henrik Dahl blev valgt ind.

Mine mærkesager omkring EU

I første omgang drejer det sig mere om parrets mærkesager og at støtte op om vores kommende spidskandidat Henrik Dahl. Bliver jeg valgt som kandidat, vil jeg føre en aktiv kampagne i Nordjylland og deltage i de debatter, der bedst supplerer det Henrik Dahl prioriterer.

Min personlige fokus på EU er, at det skal slankes og i langt mindre grad end nu blande sig i alt for mange dele af danskernes liv. En større og større del af den lovgivning, der gælder i Danmark, stammer fra Bruxelles, og ikke fra Folketinget. Denne udvikling er uhensigtsmæssig. Ved at detail-regulere borgernes liv
fjerner man ikke kun magt fra nationalstaterne, men det mindsker også befolkningernes opbakning til EU.

EU skal tilbage til sit udgangspunkt om at fællesskabet primært skal omhandle frihandel mellem de europæiske nationer og sikring af frihed og fred. Dog skal vi ikke være blinde for, at frihandel med hvem som helst kan medføre, at lande som Kina og Rusland styrkes til noget, der efterfølgende kan true vores
frihed.

Folketinget ved næste valg

Jeg har ambitioner om at opstille til folketinget ved næste valg i Storkreds Nordjylland, og her ønsker jeg at bidrage til fremgang og valg af to kandidater i tæt samarbejde med de lokale bestyrelser, spidskandidat og øvrige kandidater.

Familiefar til fire dejlige børn

Hånd i hånd med mine erhvervsaktiviteter som CEO og bestyrelsesmedlem, samt politiske ambitioner fremadrettet, er jeg stolt far til fire børn. Jeg er gift med Anete Dalum Normann og vi bor sammen i Hinnerup med vores døtre Emily på 9 år og Ronja på 5 år. Derudover har jeg to voksne børn, Sophie og Victor, som bor sammen i København.