Kenneth Skatka Hammer

Om Kenneth Skatka Hammer

Kenneth Skatka Hammer bor i Aalborg Øst med kæresten Kristinna, og deres to drenge i indskolingsalderen. Han er opvokset i Støvring, i Rebild kommune, og har gået på ungdomsskole i Vesthimmerland. Kenneth er nordjyde og himmerlænding helt ind til benet! Kenneth stiller op som folketingskandidat for Liberal Alliance i Nordjyllands Storkreds.

Uddannelse og karriere

Kenneth tog sin ungdomsuddannelse i Aalborg, hvor han også har gået på universitetet. Han har i 15 år arbejdet for Telenor, i forskellige roller, i flere led og på forskellige niveauer i organisationen. I dag arbejder han med kommunikationsløsninger til større virksomheder og koncerner.

Ud over et travlt familie- og arbejdsliv har han sat en ære i at forsøge og være en stabil og driftssikker Storkredsformand for Liberal Alliance, som medlemmer og bestyrelser kan regne med. En rolle han påtog sig efter valget i 2019. Sammen med Storkredsbestyrelsen fik Kenneth vendt modgang til fremgang og øget medlemstallet og engagementet i Liberal Alliance Nordjylland.

Mærkesager

Frihed og frisind

Folk skal have friheden til at udfolde sig og leve som de hver især ønsker. Vi kan leve i familier, uanset køn, seksualitet og konstellation. Vi kan leve i kollektiver eller vælge at leve alene. Vi må og skal alle acceptere andres valg, så længe de ikke skader eller begrænser andre. Frisind er ikke noget man har, men noget man udviser. Friheden er ikke til salg og det er et kontinuerligt arbejde at sikre frihedens beståen for alle.  Respekten for menneskers ligeværd og demokratiet skal være god latin i alt lovarbejde.

Mindre stat og mere privat

Robust og gennemarbejdet lovgivning og væk med unødigt bureaukrati. Når folketinget vedtager én ny lov, skal der fjernes to andre love. Uafhængige domstole og klare rettigheder er en forudsætning for et frit liberalt retssamfund.

Rettigheder og pligter skal være klare

Staten forpligter sig til at styrke de samfundsbærende konstruktioner. Sundhedsvæsen, omsorgssektoren, uddannelsessektoren, SKAT, konkurrencemyndighed, forsvar, politi og retsvæsen, er alle institutioner, som skal sikre borgernes lovsikrede rettigheder til et friere, rigere og fredeligere liv.

Kom til liberal valgfest i Aalborg
Tirsdag den 1. november